Ttc min
TTC


REGULAMIN TORUŃSKIEJ LIGI KOLARSKIEJ:

1. Punkty przyznawane są za treningi wymienione w "Kalendarzu TLK" w okresie opisanym przez "Regulamin".

a) kalendarz "TLK" zostanie opublikowany na stronie TTC

b) "TLK" obejmowała będzie siedem punktowanych treningów

2. Sezon letni trwa od pierwszego weekendu kwietnia do pierwszego weekendu października - ten okres będzie obejmował "kalendarz TLK"

3. Trasa treningu opisana zostaje na stronie TTC.

a) w szczególnych przypadkach może zostać zmieniona na zbiórce (np. remonty dróg czy zwiększony ruch drogowy). Dlatego obowiązkowym staje się przyjazd na zbiórkę w celu potwierdzenia wybranej trasy.

4. Po starcie "honorowym" kolarze mają obowiązek jechać zwartą grupą, w umiarkowanym tempie (przysłowiowe 30 km/h), aż dojadą do granic miasta (biała tablica). Tam następuje lotny start "ostry" i w tym momencie zaczynamy ściganie! Podyktowane jest to względami bezpieczeństwa związanymi z przejazdem kolarzy przez miasto - ruch aut, sygnalizacja świetlna itp.

5. Ścigamy się "od - do" białych tablic miasta lub wyznaczonej mety.

6. Punktacja za wyścig to:

1-100

2-80

3-70

4-60

5-50

6-40

7-30

8-20

9-10

10-5

a) punkty na każdym treningu przyznawane są bez podziału na kategorie wiekowe, natomiast klasyfikacja generalna prowadzona będzie w dwóch kategoriach wiekowych: A i B.

b) każdy uczestnik, który ukończy punktowany trening TLK poniżej 10 miejsca otrzyma jeden punkt.

d) do generalnej klasyfikacji będzie branych 5 (czyt. pięć) najlepiej punktowanych treningów.

e) W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników, wyżej sklasyfikowany będzie ten który częściej zdobywał wyższe miejsca w punktowanym treningu w ramach TLK 2016

7. Każdy uczestnik treningu musi jechać zgodnie z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego.

8. Każdy uczestnik "TLK" zobowiązany jest jechać w KASKU SZTYWNYM!

9. Każdy uczestnik punktowanego treningu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność i za powstałe obrażenia i szkody nie będzie rościł praw do innych uczestników PLK.

10. Za każde przejechanie przez przejazd kolejowy, przy opuszczonych zaporach zawodnik będzie dyskwalifikowany, a co za tym idzie nie będzie brany pod uwagę przy rozdawaniu punktów na mecie!

12. Za każdą próbę jazdy za pojazdem napędzanym silnikiem spalinowym, bądź elektrycznym (samochód, T.I.R., autokar, autobus, motor itp.) zawodnik będzie dyskwalifikowany i nie będzie brany pod uwagę przy rozdawaniu punktów na mecie!

13. Zawodnik, który dołączy do zasadniczej grupy po starcie "ostrym" nie będzie brany pod uwagę przy rozdawaniu punktów na mecie!

14. Zawodnik, który odłączy się od głównego peletonu i pomknie do przodu, a nie poczeka w miejscu startu ostrego na zasadniczą grupę nie będzie brany pod uwagę przy rozdawaniu punktów na mecie.

15. Zawodnik, który samowolnie wybierze inną trasę niż "ustalona" nie będzie brany pod uwagę przy rozdawaniu punktów na mecie ! (jeżeli cała grupa uzgodni modyfikację trasy i wszyscy się na to zgodzą trasa wyścigu może ulec zmianie).

16. W przypadku zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności punktacja na danym treningu może zostać anulowana.

17. Wyścig odbywa się bez względu na warunki atmosferyczne.

18. Wyścig oparty jest na zasadzie "umawiamy się, że się ścigamy" tzn., że nie ma organizatora ponoszącego odpowiedzialność za wyścig jako całość.

19. Do rozpatrywania wszelkich sporów, które powstaną podczas wyścigu, a nie są objęte regulaminem, zostanie powołana Rada Decyzyjna.